Szkolenia handlowe


handlowe1-1

Kluczowe kompetencje dla sukcesu w sprzedaży

sprzedaz Dobry handlowiec to ekspert w swojej dziedzinie. Zna swój produkt świetnie, jednak potrzebuje także umiejętności planowania procesu sprzedaży,  budowania relacji i  uświadamiania klientowi jego potrzeb. Tylko doradca, który szanuje wartości klienta, rozumie jego sytuację i dostosowuje rozwiązania do jego możliwości, może doprowadzić do efektu synergii w postaci satysfakcji klienta, wysokiej sprzedaży i długofalowej relacji biznesowej. Świadomy rozwój ekspercki, konkretne narzędzia komunikacyjne, motywacyjne i sprzedażowe to elementy, które pozwolą sprzedawać więcej.

Zaawansowane techniki sprzedażowe i negocjacje

sprzedaz Czy warto przekraczać cienką linię między perswazją a manipulacją? Jak finalizować sprzedaż bez zbędnego obniżania ceny? W jaki sposób dostosowywać swoje zachowanie do osobowości klienta, aby budować wysokiej jakości relację biznesową? Sukces najlepszych handlowców zależy od ich zaangażowania, determinacji oraz umiejętności idealnego doboru rozwiązania do konkretnego klienta. To szkolenie nauczy handlowców jak żonglować skutecznymi rozwiązaniami w zakresie komunikacji perswazyjnej, techniki sprzedażowej i strategii negocjacyjnej żeby osiągać wielkie sukcesy.

Obsługa klienta w trudnych sytuacjach

sprzedaz Czasami kontakt z klientem przynosi trudności, których rozwiązanie jest możliwe dzięki posiadanym przez doradców umiejętnościom zwiększania swojej odporności na stres, technikom zwiększającym poczucie własnej wartości i pozytywne myślenie oraz zdolność adaptacji. W trudnych sytuacjach w obsłudze klienta warto także wzmacniać umiejętności aktywnego słuchania, asertywnej empatii i elastyczności. Techniki obniżające poziom negatywnych emocji i stresu pozwolą handlowcom szybko i skutecznie doprowadzić do finalizacji obsługi.

Asertywny trening antymanipulacyjny

sprzedaz Asertywność to uprzejma stanowczość. Kiedy sytuacja zaczyna przeradzać się w psychologiczną wojnę z klientem manipulującym emocjonalnie handlowcem, niezbędne są narzędzia, aby sprostać takiej sytuacji. Do obrony przed szantażem, atakiem na poczucie własnej wartości, eskalacją żądań i innymi grami manipulacyjnymi, handlowiec musi posiadać sprawność asertywnego i konstruktywnego reagowania na krytykę oraz techniki demaskowania manipulacji. Umiejętności nabyte na tym szkoleniu pozwalają skutecznie radzić sobie w takich sytuacjach.

 


handlowe2

Zarządzanie klientami przez handlowców

sprzedaz Zwiększenie wolumenu i wartości sprzedaży to cel handlowy. Jak go osiągnąć dzięki dobrej organizacji i optymalizacji pracy oraz wiedzy o kliencie i budowaniu dobrych relacji biznesowych? Jakie korzyści może dać system CRM i planowanie kolejnych kroków sprzedaży i co zrobić, żeby handlowcy chętniej z niego korzystali? To szkolenie daje szansę aby wypracować nową strategię postepowania w kontaktach z klientami, a także rozwinąć kompetencje samodzielnego, zmotywowanego i skutecznego działania handlowców w zarządzaniu informacją o klientach oraz efektywnej sprzedaży.

Efektywne manuale dla handlowców

sprzedaz Wdrożenie manuala sprzedażowego daje możliwość działania w oparciu o standardy i podnosi efektywność działań sprzedażowych. Dobrze skonstruowany manual ułatwia wprowadzanie nowych osób na stanowiska handlowe oraz jest cennym narzędziem przy ocenie pracowników i wspieraniu ich metodą coachingową. Zalety produktów i korzyści oferowane klientom, wady oferty i wskazówki komunikacyjne w celu ich osłabienia w oczach klienta, kluczowe informacje o konkurencji dają siłę argumentacji sprzedażowej i pozwalają szybciej realizować cele sprzedażowe.

Techniki wywierania wpływu społecznego

sprzedaz Ludzie na szczęście nie są racjonalni. Działają według sprawdzonych reguł wpływu społecznego uwalniających umysł od ciągłej analizy informacji i sytuacji. Dzięki znajomości technik oddziaływania na decyzje zakupowe klienta możemy mieć znaczącą przewagę w zdobywaniu klienta. Biegłość w świadomym stosowaniu reguł wzajemności, lubienia, konsekwencji, autorytetu, niedostępności i społecznego dowodu słuszności w konkretnych sytuacjach, z uwzględnieniem specyfiki organizacji i branży stanowi kluczową przewagę nad konkurencją.

Prowadzenie profesjonalnej prezentacji sprzedażowej

sprzedaz Maksymalnie atrakcyjna prezentacja oferty handlowej to wyważone połączenie gry aktorskiej i profesjonalnej prezentacji biznesowej. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków przekazu takich jak gesty, język, wizerunek, emocje, praca na obrazach, motywacja, handlowcy będą potrafili realizować inspirujące prezentacje, zgodne z celami, które chcą osiągnąć. Charyzmatycznie angażować, wzbudzać pragnienia (a nie tylko dostarczać informacji o produktach) i sprawić by klienci doznawali uczuć zachwytu, zdumienia i inspiracji – to cele tego szkolenia.

 

handlowe3

Obsługa serwisowa i jej wpływ na wyniki sprzedażowe

sprzedaz Pracownik serwisu to efektywny sprzedawca, a jakość obsługi serwisowej jest najlepszą wizytówką firmy i metodą utrzymywania klientów. Od skuteczności, komunikatywności, kultury osobistej serwisantów zależy poziom zadowolenia klienta. Zwłaszcza w sytuacjach nagłych ogromne znaczenie ma umiejętność wzbudzania zaufania, szczera chęć pomocy, dawanie poczucia bezpieczeństwa, wyczulenie na potrzeby klienta, proaktywność w rozwiązywaniu problemów i świadomość bycia częścią marki. To najefektywniejszy rodzaj sprzedaży, który koniecznie warto poznać.

Telefoniczne zdobywanie klientów

sprzedaz Celem tego szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie metod pozyskiwania leadów, umawiania spotkań sprzedażowych i sprzedaży w wyniku rozmów typu cold calling, czyli kontaktowania się z osobami, które nie znają osoby dzwoniącej i nie spodziewają się takiego kontaktu. Aby skutecznie realizować tego typu zadania oprócz kreatywności podczas rozpoczynania rozmowy, znajomości rynku i umiejętności dopasowania się do potrzeb klienta, potrzebna jest ogromna siła przebicia, determinacja i odporność na stres.

SOK – Standard Obsługi Klienta w recepcji

sprzedaz Na sukces firmy składa się profesjonalne podejście do procesu obsługi klienta już w pierwszym kontakcie. Szkolenie to zapewnia rozwój kompetencji w tym obszarze i daje możliwość wypracowania standardu obsługi klienta w organizacji. Korzyścią płynącą ze szkolenia jest umiejętność stosowania zasad wspierających dobry kontakt z potencjalnym klientem, w tym nastawienie na cel i na relacje, czyli dobro firmy i klienta. W obsłudze klienta ważne są również: wysoki poziom zaangażowania, empatii, aktywna i uważna obecność, elastyczność oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Telemarketing – skuteczna sprzedaż przez telefon

sprzedaz Jedną z najefektywniejszych metod docierania do klientów jest telemarketing. Celem szkolenia jest bezpośrednie podniesienie efektywności tego kanału sprzedaży. Szkolenie zwiększa poziom determinacji telemarketerów, konsekwencji w działaniu, uwalnia optymizm i uczy stabilności emocjonalnej. Ponadto rozwija kompetencje kreatywnego rozpoczynania rozmowy, zadawania pytań badających potrzeby, reagowania na opór i wyjaśniania obiekcji. Przy tym buduje narzędzia umożliwiające bycie autentycznym i wzbudzającym zaufanie sprzedawcą.

 

Coachingi handlowe HTI


Handlowe Treningi Indywidualne

coaching-han To rodzaj obserwacji uczestniczącej, w której trener pełni rolę coacha i mentora. Towarzysząc handlowcowi podczas codziennych czynności zawodowych trener poznaje jego mocne i słabe strony, określa poziom jego kompetencji handlowych, a także jakość obsługi klienta. Trener może przeprowadzić modelową rozmowę handlową z klientem, która daje szansę bezpośredniej obserwacji dobrych praktyk sprzedażowych i nabycie istotnych umiejętności. Informacja zwrotna z coachingu zawiera wskazówki i inspiracje do dalszej pracy, rozwoju oraz osiągania celów zawodowych. Podczas HTI wielokrotnie dochodzi do sprzedaży nawet u tych klientów, którzy dotychczas byli zamknięci na współpracę.

Korzyści z HTI dla handlowca i firmy:

  • Maksymalnie zindywidualizowana i precyzyjna analiza oraz ocena kompetencji
  • Rzetelna i bezpośrednia ocena jakości obsługi klienta
  • Możliwość wyeliminowania indywidualnych błędów, barier rozwojowych
  • Wzmocnienie posiadanych umiejętności i nabycie nowych
  • Praca i konsultacje indywidualne
  • Rozwój i satysfakcja pracowników
  • Okazanie pracownikom uznania, wsparcia i tego, że są ważni dla firmy
  • Raport z opisem konkretnych działań rozwojowo-motywacyjnych dla całego zespołu handlowego