Metoda Facet5


Facet5-logoFACET5 jest narzędziem psychometrycznym nowej generacji. Jest pierwszym kwestionariuszem osobowości opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu, zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne The British Psychological Society (BPS) – Psychological Testing Centre (PTC). Zostało ono opracowane przez Normana Buckley’a oraz jego współpracowników w latach osiemdziesiątych. Inspirację do rozwoju systemu Facet5 stanowiły badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Edynburgu, a entuzjastycznego wsparcia w tym procesie udzieliło kilka kluczowych firm brytyjskich. Następnie dopracowywano poszczególne moduły Systemu Facet5, który w celu administrowania i dystrybucji został przeniesiony do sieci wraz ze wszystkimi podmodułami. Aby ułatwić korzystanie z Facet5 w innych kulturach, zarówno ankiety jak i raporty zostały udostępnione w wielu językach już w roku 2004. System Facet5 jest oferowany obecnie w ponad 30 wersjach językowych i sprawdza się w biznesie na całym świecie, zarówno w korporacjach, takich jak np. Coca Cola, Enea, Carrefour, Netia i in., jak i w mniejszych firmach. Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 od dwudziestu lat jest stosowany w Europie, a obecnie wykorzystywany jest już w ponad 100 krajach świata. Testem osobowości zawodowej Facet5 przebadano już ponad 100 000 pracowników na całym świecie. Facet5 jest narzędziem bardzo nowoczesnym, ciągle doskonalonym, sprawdzonym i cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników na temat jego rzetelności i wiarygodności.

Metoda Facet5 jest niezwykle skutecznym narzędziem do tego, aby siła osobowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników zwiększała dynamikę i niezawodność całej Firmy oraz ułatwiała osiąganie lepszych wyników biznesowych i przyczyniała się do rozwoju Firmy. Facet5 to system badania osobowości zawodowej, za pomocą testów wypełnianych on-line. Ich wyniki, opracowane w formie raportu, dają konkretną informację zwrotną jak posiadane kompetencje, mocne strony i potencjał pracownika mogą być efektywnie wykorzystane oraz jakie obszary wymagają wzmocnienia, a także jakie szczegółowe elementy mogą wpływać na motywację i wydajność zawodową danej osoby.

Raport składa się z następujących elementów:

 • Ogólne zachowania
 • Searchlight – Struktura kompetencji
 • Audition – Dopasowanie do zdefiniowanej roli
 • Leading Edge – Zarządzanie daną osobą
 • Stylu danej osoby jako lidera
 • Preferencje danej osoby związane z pracą
 • TeamScape – integrowanie zespołów
 • Wprowadzanie zmian kultury organizacyjnej

Model Facet5 bazuje na pięciu fundamentalnych elementach osobowości, którymi są:

 • wola (determinacja, zaangażowanie, konfrontacja, dążenie do celu)
 • kontrola (dyscyplina, organizacja, planowanie, odpowiedzialność)
 • energia (witalność, entuzjazm, energia, towarzyskość, kreatywność)
 • uczuciowość (altruizm, wsparcie, zaufanie, wiara w ludzi)
 • emocjonalność (napięcie, obawa, ostrożność)

Facet5 to fundament planowania procesu rozwoju pracowników, który daje potężną wiedzę na temat potencjału osobowego, a jej zastosowanie jest doskonałym narzędziem, ułatwiającym:

 • skuteczną komunikację
 • budowanie wydajnych i zgranych zespołów
 • tworzenie dedykowanych systemów motywacyjnych
 • sprawne rekrutowanie pracowników
 • efektywne zarządzanie ich rozwojem
 • budowanie owocnych relacji z klientami

Badanie Facet5 jest również doskonałym narzędziem obniżającym koszty szkolenia pracowników, gdyż pomaga z dużą celnością określać ich potrzeby i dokładnie dostosować do ich typu osobowości programy rozwojowe. Przedstawiona w ofercie tematyka naszych szkoleń umożliwia wzmacnianie kolejnych kompetencji zawodowych, a także konkretnych predyspozycji, poprzez kształtowanie pięciu kluczowych aspektów osobowości, zgodnie z Facet5. Przy każdym szkoleniu prezentujemy efekt jaki daje ono w odniesieniu do tych pięciu czynników osobowości. Strzałka skierowana do góry oznacza wzmocnienie danego elementu osobowości, istotnego dla lepszej efektywności pracy w obszarze, którego dotyczy szkolenie. Strzałka skierowana do dołu oznacza osłabienie konkretnego komponentu osobowości, który przy tym zakresie działania nie jest pomocny lub może znacząco zmniejszyć jego skuteczność.
Żeby uruchomić tę centralną jednostkę procesową zarządzającą cyklem rozwoju pracowników, każda osoba badana wypełnia test on-line, zawierający 106 specjalnie przygotowanych pytań. Następnie nasi konsultanci generują z systemu raport zawierający szczegółową analizę psychologiczną danej osoby. W dogodnym terminie zostaje przeprowadzona rozmowa feed – backowa, w której konsultant wyjaśnia badanemu wyniki testu i sposób czytania raportu. Rozmowa taka trwa w zależności od sytuacji od 1,5 do 2 godzin. W ten sposób osoba badana otrzymuje pełną informację o jej cechach osobowości, o tym co warto wzmacniać i na jakie aspekty w sferze zawodowej położyć szczególny nacisk ze względu na osobowość.
W ten sposób system łączący wiedzę i doświadczenie: psychologów oraz ludzi biznesu ma szansę zdefiniowania danych istotnych dla podniesienia standardów w lepszej realizacji celów biznesowych, które poprawiają działania całej firmy.