Coachingi menedżerskie MTI


Menedżerskie Treningi Indywidualne

coaching-man Bycie skutecznym leaderem wymaga łączenia ze sobą wielu sprzeczności. Leader musi być empatyczny i surowy, wpierający i wymagający, nie wywyższać się i być autorytetem, wyznaczać ambitne zadania i dopasowywać je do możliwości oraz potrzeb współpracowników, indywidualizować cele i sprawiedliwie rozliczać zespół, kontrolować tak by nie ograniczać, a także nie odbierać odpowiedzialności pracownikom. Te zadania mogą przychodzić menedżerowi z mistrzowską wprawą jeśli dobrze zna swój potencjał, po to żeby umiejętnie wykorzystać i harmonijnie kompensować swoje zasoby. Cykl spotkań coachingowych dla menedżerów to indywidualne spotkania z coachem, w 100% dopasowane do jego potrzeb i trafiające w obszary jego rozwoju zawodowego, które stanowią kamień milowy w efektywnej realizacji jego celów biznesowych. Narzędzia wykorzystywane w procesie coachingowym umożliwiają menedżerom poznanie swoich kompetencji i tych elementów rozwojowych, które wymagają wzmocnienia i treningu. Menedżer dzięki temu ukierunkowuje aktywnie swój sukces, który jest jednocześnie sukcesem firmy.

 

Coachingi handlowe HTI


Handlowe Treningi Indywidualne

coaching-han To rodzaj obserwacji uczestniczącej, w której trener pełni rolę coacha i mentora. Towarzysząc handlowcowi podczas codziennych czynności zawodowych trener poznaje jego mocne i słabe strony, określa poziom jego kompetencji handlowych, a także jakość obsługi klienta. Trener może przeprowadzić modelową rozmowę handlową z klientem, która daje szansę bezpośredniej obserwacji dobrych praktyk sprzedażowych i nabycie istotnych umiejętności. Informacja zwrotna z coachingu zawiera wskazówki i inspiracje do dalszej pracy, rozwoju oraz osiągania celów zawodowych. Podczas HTI wielokrotnie dochodzi do sprzedaży nawet u tych klientów, którzy dotychczas byli zamknięci na współpracę.

Korzyści z HTI dla handlowca i firmy:

  • Maksymalnie zindywidualizowana i precyzyjna analiza oraz ocena kompetencji
  • Rzetelna i bezpośrednia ocena jakości obsługi klienta
  • Możliwość wyeliminowania indywidualnych błędów, barier rozwojowych
  • Wzmocnienie posiadanych umiejętności i nabycie nowych
  • Praca i konsultacje indywidualne
  • Rozwój i satysfakcja pracowników
  • Okazanie pracownikom uznania, wsparcia i tego, że są ważni dla firmy
  • Raport z opisem konkretnych działań rozwojowo-motywacyjnych dla całego zespołu handlowego