O firmie


Misją Biznes Plus jest inspirowanie ludzi do ciągłego poszukiwania kreatywnych rozwiązań biznesowych oraz ciągłego rozwoju, poprzez zdobywanie zawsze aktualnej wiedzy, nowych umiejętności i proaktywnej postawy. Naszymi Klientami są firmy, które dbają o rozwój kadry kierowniczej oraz działów sprzedaży i marketingu. Korzystając z oferty Biznes Plus, nasi Klienci mogą doskonalić konkretne procesy wewnętrzne firmy i jej kontakty z otoczeniem zewnętrznym. Dzięki aktywizującym metodom, które stosujemy, uczestnicy szkoleń i coachingów zwiększają swój potencjał i wzmacniają te kompetencje, które przekładają się bezpośrednio na działania przynoszące naszym Klientom wymierne korzyści zawodowe i biznesowe. Jesteśmy także partnerem merytorycznym Akademii Menedżera Sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. Tworzący Biznes Plus ludzie przez lata zdobywali doświadczenia na różnych stanowiskach w wielu gałęziach biznesu. Dlatego możemy oferować w pełni optymalne rozwiązania, które są precyzyjną odpowiedzią na wyzwania, jakie współczesny rynek stawia przed biznesem w Polsce i na świecie.

 

Strategia Błękitnego Oceanu
(Blue Ocean Strategy)


Klienci Biznes Plus, uczestniczący w naszych szkoleniach i coachingach, wzmacniają swoje dążenia do realizacji rzeczywistych celów firm, w których pracują, zgodnie ze Strategią Błękitnego Oceanu. To skuteczna i sprawdzająca się w najlepszym biznesie strategia, która zakłada podejmowanie działań zmierzających do tworzenia wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej oraz opanowania i kontroli popytu. Odnalezienie Błękitnego Oceanu przez firmy jest kluczowe, by oferować i sprzedawać klientom produkt czy usługę, która oznaczać będzie spełnienie istotnych, nieodkrytych dotąd potrzeb. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojej wielkości czy ilości kapitału, może tym samym sprawiać, że konkurencja staje się nieistotna, a przymus kompromisu między wartością i kosztem zastaje przełamany. Dzięki inspiracji do rozwoju oraz konstruktywnym narzędziom, które oferujemy naszym Klientom, ich firmy mogą odkrywać i w pełni korzystać ze swoich zasobów, innowacji wartości, marketingu 3.0 i atrybutów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR Corporate Social Responsibility) do kształtowania swojej pozycji na rynku biznesowym. Dla Firm, które chcą odnaleźć swoją Strategię Błękitnego Oceanu, decydujące jest zdobycie właśnie tej unikalnej wiedzy, która daje konkretną szansę na uzyskanie przewagi nad swoją konkurencją.

 

Kompleksowa strategia zawodowego rozwoju pracowników


Podstawą koncepcji programów rozwojowych dla naszych Klientów, są testy badające osobowość zawodową pracowników Facet 5. Nasze szkolenia i coachingi są realizowane w odniesieniu do tej międzynarodowej metodologii, wykorzystującej najdoskonalsze światowe metody profilowania zasobów ludzkich. Biznes Plus jest licencjonowanym partnerem realizującym Facet 5. Od 2010 roku ponad 800 pracowników różnych firm zostało objętych badaniem kwestionariusza Facet 5, którego wyniki pozwoliły na zwiększenie potencjału zarządzania, realizacji zadań i rozwoju w firmach objętych badaniem.
Wokół Facet 5 skupiają się trzy proponowane przez nas ścieżki szkoleniowo-coachingowe:

  • menedżerska
  • handlowa
  • marketingowa

Prowadzone przez nas szkolenia i programy coachingowe zawierają dzięki temu istotną wartość dodaną w biznesie, która wpływa na produktywne gospodarowanie naturalnym potencjałem osobistym pracowników. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do procesu szkoleniowo-coachingowego z wykorzystaniem Facet 5, bardzo wielu naszych Klientów uzyskało znacznie lepsze efekty biznesowe w krótszym czasie i dzisiaj trudno im sobie wyobrazić inną metodę rozwoju pracowników i firmy.