Konrad Smyk

CO MOTYWUJE LUDZI DO EFEKTYWNEJ PRACY?

27 marca 2017
brak komentarzy
5 313 wyświetleń

Motywacja pracowników do wykonywania pracy w sposób efektywny jest jednym z najważniejszych elementów osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu działalności firmy. Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na nastawienie zatrudnionych osób do wykonywania swoich codziennych obowiązków.

Aby w pełni zrozumieć dlaczego pracownicy w różnych stopniu zaangażowania podchodzą do pełnienia wyznaczonych zadań trzeba mieć świadomość, że każdy człowiek charakteryzuje się innym typem osobowości co w konsekwencji sprawia, iż na każdego oddziaływują inne bodźce stymulujące w mniejszym lub większym stopniu. Poniżej chciałbym przedstawić czynniki motywacyjne, które najbardziej wpływają na pracowników.

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

1.MOTYWACJA: PIENIĄDZE

Na początek pieniądze. Nie ma co ukrywać, iż wbrew powiedzeniu, że pieniądze nie dają szczęścia, to są jednym z najczęściej wymienianych przez pracowników motywatorów do pracy. Wysokość zarobków wyznacza standard życia, w związku z czym bez wątpienia brak otrzymywania godziwej pensji wpłynie nie tylko negatywnie na zadowolenie pracownika, ale również na brak motywacji do realizacji wyznaczonych celów. Dobitnym udokumentowaniem tego stwierdzenia jest migracja zarobkowa. Ludzie, których przestaje zadowalać wysokość wypłaty początkowo wytracają motywację do pracy. W konsekwencji może to prowadzić do poszukiwania innego pracodawcy, który jest w stanie hojniej wynagrodzić za realizację zadań. Aby pracownicy byli w odpowiedni sposób zmotywowani, właściciele firm stosują różnego rodzaju systemy prowizyjne oraz premiowe, które szczególnie często znajdują zastosowanie na stanowiskach związanych ze sprzedażą. Osoba pracująca w organizacji dostaje dodatkowe wynagrodzenie pieniężne m in. za osiągnięcie zamierzonego wolumenu kwotowego bądź ilościowego sprzedaży, za osiągnięcie określonego stażu pracy czy po prostu wedle uznania przełożonego. Premie i prowizje najczęściej przyznawane są w perspektywie miesięcznej, kwartalnej bądź rocznej.

Dodatkowo pracodawcy, aby przyciągnąć najlepszych pracowników stosują inne nagrody, nie związane bezpośrednio z przyznaniem zastrzyku środków finansowych. Są to tzw. wynagrodzenia kafeteryjne, do których można zaliczyć np. finansowanie lunch’u, bony podarunkowe, zniżki do sklepów czy darmowe produkty promocyjne oferowane przez daną firmę. Ponadto w sposób stymulujący do działania wpływają na pracowników udostępnione zarówno w celach służbowych i prywatnych narzędzia pracy takie jak: samochód, karta paliwowa, laptop czy telefon komórkowy. Coraz częściej osoby odpowiedzialne za nabór do firm oferują pracownikom jak również ich rodzinom dodatkowe ubezpieczenie na życie, prywatne ubezpieczenie zdrowotne czy karnety na siłownię, fitness, basen. Istnieje również duża grupa ludzi dla których istotne są pokrzepiające słowa uznania za wkład wnoszonego do organizacji zaangażowania pracy, bądź za inne zasługi na rzecz przedsiębiorstwa. Dobry menedżer pamięta, aby nieustannie motywować swoich pracowników pamiętając, że każdy z nich posiada inny potencjał działania. Istotne jest poznanie swoich podwładnych oraz dobór odpowiedniego narzędzia do konkretnego typu osobowości.

2.MOTYWACJA: PRESTIŻ

Wymienione powyżej gratyfikacje mają na celu wzbudzenie kolejnego motywatora jakim jest prestiż pracy w danej firmie. Chyba każdej zatrudnionej osobie, jak również pracodawcy zależy na tym, aby firma była postrzegana w otoczeniu jako instytucja o dobrej renomie, propracownicza, oferująca dobre warunki pracy, wynagradzająca w uczciwy sposób. Dzięki temu chętniej aplikują do niej nowi pracownicy, którzy często przechodzą z konkurencyjnych organizacji, a jak wiadomo dobry kapitał ludzki jest gwarantem uzyskania sukcesu biznesowego. Ponadto prestiż wpływa dodatnio dla firmy na budowanie silnej pozycji rynkowej, jak również sprawia, iż zatrudnione osoby chętniej utożsamiają się z pracodawcą, rzadziej rotują oraz czują się wyróżnieni. W momencie możliwości pracy dla prestiżowej organizacji, która w odpowiedni sposób docenia za wkład zaangażowania, w pracujących wzbudza się świadomość własnej wartości. Dzięki temu mają poczucie, że są wyjątkowymi jednostkami, które trudno byłoby zastąpić.

Motywacja i motywatory pracownika

3.MOTYWACJA: ROZWÓJ

Nie należy również zapominać, że wielu pracowników bardzo silnie motywuje możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych oraz rozwój osobisty. Pracodawcy, którzy inwestują w członków swoich zespołów poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych czy delegując na zewnętrzne kursy bardzo silnie oddziaływują na wzbudzenie wśród nich motywacji oraz dodatkowej energii do działania. Coraz więcej firm ma tego świadomość w związku z tym, umożliwiają pracownikom zdobycie dodatkowych certyfikatów, finansując szkolenia umożliwiające podnoszenie kompetencji czy studia podyplomowe. Istotne są również jasno określone ścieżki kariery oraz awansu zawodowego, które działają na pracowników bardzo motywująco. Inwestując w pracowników firmy wzbudzają wśród nich wyższe poczucie własnej wartości.

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

4.MOTYWACJA: BEZPIECZEŃSTWO

Dodatkowo pracodawcy, którzy doceniają pracowników zapewniając im wszystkie powyższe motywatory sprawiają, że wśród zatrudnionych zaspokajana jest kolejna potrzeba jaką jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Każda osoba, która ma poczucie, że pracuje w stabilnym przedsiębiorstwie, uczciwie wynagradzającym za wkład pracy, zaangażowanie oraz wspierającym rozwój osobisty będzie pracowała z pełną motywacją.

5.MOTYWACJA: OSIĄGNIĘCIA

Należy pamiętać również, że każdego ambitnego pracownika nic bardziej nie motywuje do wykonywania powierzonych zadań jak osiągnięcia. Doskonale widać to chociażby na przykładzie pracy w sprzedaży, gdzie handlowcy praktycznie cały czas dążą do uzyskania określonych celów. Efektem ich pracy często są wyróżnienia w różnego rodzaju rankingach wewnętrznych firmy bądź całej sieci sprzedaży. Jednakże nie na każdym stanowisku efekty pracy są do tego stopnia mierzalne, aby móc wyznaczyć określenie konkretnych osiągnięć. Bardzo wiele osób pełni ważne funkcje, których sprawowanie nie zawsze wyznacza dające się w sposób jednoznaczny i mierzalny określić rezultaty. Do takich stanowisk można zaliczyć m.in. pracę działu księgowości czy audytu.

6.MOTYWACJA: WORK-LIFE BALANCE

Wśród wszystkich stymulantów do efektywnej pracy na końcu wymienię ostatnimi czasy coraz bardziej istotny czynnik, jakim jest tzw. work-life balance. Jest to koncepcja efektywnego zarządzania czasem, która ma na celu określenie równowagi pomiędzy realizacją wyznaczonych celów związanych z karierą, a życiem osobistym. W dobie, kiedy bardzo wiele osób jest w pełni pochłoniętych pracą i zaspokajaniem swoich zawodowych ambicji nie należy zapominać, że istotne jest odnalezienie punktu równowagi, który pozwoli na normalne funkcjonowanie poza godzinami pracy. Nikt nie jest maszyną czy robotem, a codzienne, powtarzalne nadgodziny prędzej czy później prowadzą do syndromu wypalenia zawodowego. Coraz więcej pracowników ceni sobie równowagę pomiędzy sferą pracy, a czasem wolnym. W związku z tym też powszechniejsze staje się, że menedżerowie starają się sprzyjać relaksowi zatrudnionych osób także po godzinach pracy. Świetnym przykładem na to mogą być wymienione wcześniej wynagrodzenia kafeteryjne, które w efektywny sposób pozwalają oderwać się od zawodowej rzeczywistości.

Motywacja

Motywacja w dobie rynku pracownika

Podsumowując, w dobie rynku pracownika pracodawcy, w celu pozyskania jak najlepszych ludzi coraz częściej zwracają uwagę na ich odpowiednią motywację. Jest to właściwa ścieżka, ze względu na to, że koszty rekrutacji i wdrożenia nowych osób są bardzo wysokie. Odpowiednio motywując podwładnych nie tylko można zredukować rotację personelu. Można również sprawić, aby każdego dnia zatrudnieni w firmie przychodzili do pracy z uśmiechem na twarzy, a przy tym w pełni zregenerowani do wykonywania swoich zawodowych obowiązków.

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

Konrad Smyk

Doradca handlowy marki Premium

 

 brak komentarzy


Zostaw komentarz