Anna Zastawna

COACHING A INNE FORMY ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

18 kwietnia 2018
brak komentarzy
728 wyświetleń

W ostatnich czasach tematyka rozwoju osobistego znacznie zyskała na popularności, a w szczególności coaching. W celu zdobycia lepszej pracy, uzyskania awansu lub dla własnych ambicji wielu ludzi jest gotowych poświęcić swój czas i pieniądze. Obecnie mamy do dyspozycji wiele możliwości zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i powiększenia swojego potencjału. Dużą popularność zdobył coaching. Ale czym tak naprawdę on jest i czym różni się od innych form rozwoju?

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

Na tą chwilę nie istnieją zewnętrzne regulacje, które określałyby funkcjonowanie profesji coacha. Istnieją jednak instytucje zrzeszające coachów posiadające określone zasady i kodeksy pracy. „W coachingu chodzi o wspieranie ludzi w przebyciu drogi prowadzącej do osiągnięcia celu. Chociaż coach towarzyszy klientowi w podróży, to nie kieruje klientem i nie podpowiada klientowi, co ma robić, aby zrealizować swój cel. Zadaniem coacha jest wspieranie klienta w samodzielnym dokonaniu zamierzonej zmiany”[1]

Najważniejszą kwestią w procesie coachingowym jest cel, który każdy klient (coachee) indywidualnie sobie wyznacza. Usługobiorca powinien mieć również świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie celu. Zadaniem coacha jest pomoc w uzmysłowieniu sobie możliwości i sposobów osiągnięcia celu, lecz samo dążenie do jego realizacji należy do klienta. Od niego zależy również ustalenie czasu, w jakim planuje dokonać zamierzonej zmiany. Coachee powinien sam ocenić, czy osiągnięcie celu w tym terminie jest realne, ale jednocześnie ambitne.

Coaching - rola pytań

Coaching – rola pytań

Coaching – dobre pytania w procesie czyli jakie?

Podstawa całego procesu są pytania. Dobry coach zwraca uwagę na to, żeby były to pytania, które pozwolą podopiecznemu na odnalezienie w sobie prawdziwych odpowiedzi i możliwości osiągnięcia założonego celu. Pytania w coachingu pobudzają do myślenia, kreatywności i odnalezienia nawet nieszablonowych dróg do przeprowadzenia zmiany. „Coach wychodzi z założenia, że jego klient posiada już wszystkie niezbędne odpowiedzi, nawet jeśli niektóre z nich pozostają przed nim ukryte (…) jego zadaniem jest w związku z tym zapewnienie drugiemu człowiekowi przestrzeni, w której ten mógłby pewne rzeczy na nowo przemyśleć, spojrzeć na nie z nowej perspektywy i odkryć w sobie pewne zasoby, z których istnienia dotychczas nie zdawał sobie sprawy”[2].

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

Coaching – zasady w coachingu

Istnieje kilka zasad, bez spełnienia których nie możemy mówić o coachingu. Przede wszystkim coaching jest procesem dobrowolnym. Klient sam musi zdecydować, czy chce poddać się procesowi, ponieważ bez jego dobrej woli nie ma możliwości przeprowadzenia udanego coachingu. Zdarza się, że firma zleca przeprowadzenie procesu, lecz nawet w takich przypadkach wymagana jest zgoda i dobre intencje osoby coachowanej. Kolejną z reguł jest konieczność powstrzymana się coacha od udzielania rad i wskazywania konkretnych rozwiązań. Droga, którą obierze klient powinna być jego pomysłem, jego indywidualnym rozwiązaniem.

Polem obserwacji i działania w coachingu jest chwila obecna i przyszłość. Dobry coach powinien mieć umiejętność nakierowywania rozmowy, tak by nie skupiała się ona głównie na tematyce przeszłości, tego co już się wydarzyło w życiu podopiecznego. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki np. szukanie strategii działania na podstawie pozytywnych doświadczeń klienta w sposobach rozwiązania konkretnych problemów.

Coaching  a inne formy rozwoju

Przyjrzyjmy się teraz innym formom rozwoju osobistego i zawodowego:

  • Mentoring jest to relacja między mistrzem a osobą posiadającą mniejszą wiedzę w danej dziedzinie. Mentor, będący ekspertem, prowadzi swojego ucznia i pokazuje mu sprawdzone rozwiązania czerpiąc ze swojej wiedzy oraz doświadczenia. Demonstrowane przez niego działania stanowią kanon reguł i metod w danym zakresie. Mentoring często jest wykorzystywany w organizacjach w celu wprowadzenia nowego członka zespołu na stanowisko pracy. Jego podstawą jest: pobudzanie, aktywizowanie, inspiracja i przywództwo;
  • Konsulting jest współpracą z osobą, która wprowadzi do organizacji nowe perspektywy, doświadczenie, postawy. Konsultant analizuje stan obecny i wyjaśnia kwestie biznesowe. Konsultant często pracuje z menedżerami, pomaga w rozwoju całego zespołu pracowników;
  • Trening to szkolenie pod okiem eksperta w danej specjalizacji. Trener niekoniecznie musi wykazywać się dużym doświadczeniem, jego wiedza i umiejętności są raczej wyszkolone. Treningów często używa się w dużych organizacjach w celu przekazania pracownikom nowo wprowadzanych procedur i zachowań;
  • Doradztwo jest pracą z osobą niezadowoloną ze stanu, w którym obecnie przebywa. Może ono być przeprowadzane na płaszczyźnie życia zawodowego jak i prywatnego. Doradca wciela się w role przewodnika, zapewnia klientowi wsparcie, pokazuje jak wyjść z problemowej sytuacji. Doradcami bywają osoby zarówno po krótkich szkoleniach, jak i posiadający specjalistyczne certyfikaty;
  • Terapia jest próbą rozwiązania problemów pacjenta poprzez sięganie w jego przeszłość. Terapeuta analizuje obecną sytuację i szuka źródeł trudności w dotychczasowym życiu klienta. Następnie stawia diagnozę i pracuje z klientem nad pokonaniem barier i dokonaniem zmian. Terapeuta bierze na siebie część odpowiedzialności za rozwiązanie problemów petenta.

W sytuacji gdy chcemy skorzystać z pomocy specjalisty, ważne jest zastanowienie się jakiego typu wsparcia potrzebujemy. Dzięki temu oszczędzimy pieniądze, a także czas: swój i wybranego eksperta.

Coach pracuje na przyszłości, na celu wybranym przez klienta (w przypadku, gdy proces coachingowy jest opłacany przez sponsora cel powinien być zaakceptowanym z pełną świadomością przez osobę przechodzącą proces coachingu). Osoba korzystająca z coachingu nie przyjmuje nowej wiedzy od prowadzącego rozmowę, lecz sięga do własnych doświadczeń lub realizuje swój cel poprzez odkryte w sobie nowe pomysły i możliwości.

Coaching a inne formy rozwoju

Coaching a inne formy rozwoju

Gdy szukamy konkretnych wskazówek rozwiązania naszych obecnych problemów warto zastanowić się nad współpracą z mentorem, trenerem lub doradcą. Mentor może porozmawiać z nami o swoim doświadczeniu, dać nam wskazówki sięgając do swojej praktyki w wybranej dziedzinie życia. Mentor powinien naprowadzić nas na właściwą ścieżkę poprzez opowiadanie o tym, jak sam dokonał podobnych osiągnięć, niekoniecznie będzie obserwował następujące po tym nasze starania. Nie będzie on nas testował z prawidłowego wykonania jego wskazówek. W sytuacjach, gdy potrzebujemy przećwiczyć daną umiejętność najlepiej skorzystać z pomocy trenera. Powinien być on wyspecjalizowany w nauczaniu konkretnych kompetencji. W kolejnym kroku może sprawdzić czy realizacja przez nas danych czynności jest na optymalnym poziomie i ewentualnie dać wskazówki co konkretnie powinno być jeszcze poprawione. Rolą doradcy jest pomoc w wyborze właściwej wg niego drogi, powinien być on obiektywny i kierować się dobrem klienta. W dzisiejszych czasach termin doradca, jest często nadużywany. Przy wyborze tego typu specjalisty warto pamiętać, że najlepiej sprawdzi się doradca, którego sami bezpośrednio opłacimy, wtedy mamy większe prawdopodobieństwo rzetelnej, skierowanej jedynie na naszą korzyść porady.

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

Kiedy więcej korzyści przyniesie konsulting niż coaching

Z usług konsultanta warto korzystać w kwestiach: metodyki prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju organizacji i wprowadzania procedur. Konsulting najczęściej dotyczy bezpośredniej współpracy z właścicielem firmy lub kadrą zarządzającą lub kierowniczą.

Coaching - kiedy konsulting będzie skuteczniejszy

Coaching – kiedy konsulting będzie skuteczniejszy

Terapia może być przeprowadzana przez psychologów, psychiatrów lub psychoterapeutów. Na ten rodzaj pomocy warto zdecydować się gdy odczuwamy potrzebę pracy nad emocjami lub zaburzeniami różnego typu, które często mają swoje źródło w przeszłości. Terapeuta pomaga odkryć źródło problemu, wskazać rozwiązanie i pomóc w budowaniu nowych nawyków, a przez to w końcowym etapie terapii osiągnąć stan, w jakim klient chciałby funkcjonować.

W każdej z opisanych wyżej form rozwoju niezbędne jest wspieranie klienta. Różnica między coachingiem a pozostałymi formami leży głównie w układzie między ich uczestnikami. „Proces coachingowy jest w całości zorientowany na klienta, który jest odpowiedzialny za stawianie sobie celów, planowanie, korzystanie z wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, a także za ocenę własnych postępów. Coach nie musi mieć doświadczenia w dziedzinie, z którą przychodzi do niego klient, coach nie będzie doradzał, mówił klientowi, co i w jaki sposób musi zrobić, aby osiągnąć swój cel”[3]. Zdarza się, że mentorzy, terapeuci, trenerzy, doradcy czy konsultanci wykorzystują narzędzia z pokrewnych im form rozwoju. Coraz częściej do ich pracy są również wprowadzane narzędzia coachingowe. Są one tak efektywne i wszechstronne, że doskonale mogą znaleźć zastosowanie w codziennym życiu prywatnym i biznesowym większości z nas.

Jeżeli interesuje cię aktywne podejście do sprzedaży i szukasz informacji, które pomogłyby ci w komunikacji z klientami, a co za tym idzie sprzedawać jeszcze więcej, wejdź koniecznie na kanał CUD W SPRZEDAŻY.

BIBLIOGRAFIA

  1. Kozłowski „Coaching drogi”, Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2016r.
  2. Wilson „Nowy Coaching Biznesowy. Przewodnik po najlepszych praktykach”,MT Biznes Sp. z o.o. 2015r.

[1] R. Kozłowski „Coaching drogi”, Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2016r.

[2] C. Wilson „Nowy Coaching Biznesowy. Przewodnik po najlepszych praktykach”,MT Biznes Sp. z o.o. 2015r.

[3] R. Kozłowski „Coaching drogi”, Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2016r.

 

Anna Zastawnabrak komentarzy


Zostaw komentarz